המקור הפרושי של האתיקה הפאוליאנית

ואני רצוני שלא תהיו נטרדין. מי שאין לו אישה טרוד באשר לאדון איך ייטב בעיני האדון האיגרת הראשונה אל הקורנתיים פרק ז 32 פרק ז' באגרת אל הקורינתיים משמש צידוק בעיני הנוצרים לחיוב אנשי רוח להשאר רווקים ולאיסור על גירושין, בטענה שחיי אישות זה לחלשים והחזקים אמורים להיות פרושים מהבלי העולם הזה. ולא כך. מסתבר […]

  • Facebook
  • Twitter
  • email
  • Google Bookmarks

מיהו עמלק?

אין שום הוכחות חוץ מקראיות לקיומו של עם בשם עמלק, ובטח לא להשמדתו. ובטח לא לצאצאים שנותרו משארית הפליטה וחיים עד היום כך שכל הרשעים בכל הדורות מיוחסים אליהם. המן מן הסתם לא היה עמלקי, כי לא היה עמלק. וגם אגג לא היה קיים. אז מיהו עמלק? נתחיל בסברה: עמלק שכתוב בתנ״ך כאילו הוא היה […]

  • Facebook
  • Twitter
  • email
  • Google Bookmarks