דימוי המשיח כנער, בקונטקסט ההיסטורי

דימוי המשיח כנער, בקונטקסט ההיסטורי

תיאורי המשיח ומלחמתו באחרית הימים מלאים במשחקי מילים על נ.ע.ר. מה שהמשיח יעשה לאויבים הוא נ.ע.ר, האידיליה שתבוא אחר כך היא נ.ע.ר, המשיח עצמו הוא נ.ע.ר שעושה נ.ע.ר ל-נ.ע.ר. ירמיהו מתנבא (נ״א) שה׳ ינפץ לבבל ״זקן ונער״, ויותיר את אויביה ״נוערים כגורי אריות״. אותם גורי אריות הם אלה שירבצו ביחד עם עגל ומריא, כשנער נוהג […]

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks

התנא שכמעט התנצר

התנא שכמעט התנצר

חנינא בן אחי ר' יהושע אזל להדיה כפר נחום, ועבדון ליה מינאי מלה, ועלון יתיה רכיב חמרא בשבתא. אזל לגביה יהושע חביביה, ויהב עלוי משח ואיתסי. אמר לו: כיון דאיתער בך חמרא דההוא רשיעא, לית את יכיל שרי בארעא דישראל. נחת ליה מן תמן לבבל, ודמך תמן בשלמיה. קהלת רבה א׳ ח' ד׳ בקהלת רבה […]

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks

קוראים בקלפים

קוראים בקלפים

ברחבי התלמוד פזורים מעשיות על תלמידי חכמים שהיה להם תחביב, ללכת ולהתקיל תינוקות של בין רבן ולראות מה הם למדו באותו יום בבית המדרש, או אם הם יודעים להשלים התחלות של פסוקים. אצלנו בבית הכנסת היו קוראים לזה ״מחלק הסוכריות״. אצלם הם בדרך כלל עשו את זה כדי לפתור לעצמם התלבטויות וללכת לפי המזל, אם […]

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks

פולחן האלה במצרים העתיקה

פולחן האלה במצרים העתיקה

הטענות על הקשר האפריקאי של מצרים העתיקה שנויות במחלוקת ומוגדרות לעיתים כ״פסבדו-היסטוריה״, כסילוף והטיה מכוונים של עובדות בשל שיקולים פוליטיים, שנועדו לחזק את ההשערה שהתרבות האנושית מקורה באפריקה. כמה מהשמות הבולטים ביותר, כגון Ivan Van Sertima שכתב את הספר ״Egypt: Child of Africa״, או יוסף בן יוחנן (ד״ר בן) מוקעים בתור כותבים כאלה. וגם לי […]

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks