שובו של הקשת הרכוב

שובו של הקשת הרכוב

לצורך כתיבת הביוגרפיה של אטילה ההוני שכתב "ג'ון מאן" (הספר יצא לאחרונה בהוצאת דביר), לא היו די מקורות שעליהם יוכל לבסס סיפור מקיף על ההונים ואטילה, אז במקום זה הוא השקיע במעטפת: חלק שני וקצר שמתאר באופן סיפורי את תמצית המקור היחיד על אטילה (מקור רומאי לא אובייקטיבי. מאן מנסה להפוך אותה כמה שיותר כן), […]

  • Facebook
  • Twitter
  • email
  • Google Bookmarks