Francis Bebey ‎– Le Domaine Reserve Du Colonel (It's A Fine Line Mix)

It's A Fine Line הוא צמד שכולל את איוון סמאג הצרפתי, הקטע מתוך אי.פי רמיקסים לפרנסיס בביי הקמרוני המנוח (שהמעמד שלו בקרב חלוצי האלקטרוניקה מאפריקה שקול לזה של פלה קוטי. סתם, לא שקול אבל בערך באותה רמה)

  • Facebook
  • Twitter
  • email
  • Google Bookmarks

שובו של הקשת הרכוב

שובו של הקשת הרכוב

לצורך כתיבת הביוגרפיה של אטילה ההוני שכתב "ג'ון מאן" (הספר יצא לאחרונה בהוצאת דביר), לא היו די מקורות שעליהם יוכל לבסס סיפור מקיף על ההונים ואטילה, אז במקום זה הוא השקיע במעטפת: חלק שני וקצר שמתאר באופן סיפורי את תמצית המקור היחיד על אטילה (מקור רומאי לא אובייקטיבי. מאן מנסה להפוך אותה כמה שיותר כן), […]

  • Facebook
  • Twitter
  • email
  • Google Bookmarks