Humanzee

Humanzee

הסרט Humanzees שמוטמע כאן עוקב אחרי ההיסטוריה של חקר האפשרות התיאורטית של הכלאה בין אדם לשימפנזה. המוטיבציה הראשונית היא לתת ליצור הכלאיים אינטליגנציה של אדם וכוחות של קוף (שחזק בלפחות פי 8 מאדם). על פי המיתוס סטלין הפקיד את המשימה בידי החוקר איליה איוונוב, כדי להקים בסופו של דבר לאחר הצלחת הניסוי צבא של בני […]

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks

כי בא השמש – חלום יעקב

כי בא השמש - חלום יעקב

חלום יעקב נחשב לאחד מהאירועים המכוננים של היהדות. התזמון של החלום, ביציאתו של יעקב אבינו מארץ כנען לחרן חשוב מפני שזו גושפנקא מאלוהים לבחירתו על פני עשיו אחיו, בהמשך שושלת אברהם אבינו ובירושתה של ארץ ישראל. כלומר, למרות שיעקב עוזב את ארץ ישראל ולמעשה יורד ממנה, הרי שזו ירידה לשם עליה, דווקא במעמד הירידה מודגשת […]

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks

Knowledge Wants To Be Free

Knowledge Wants To Be Free

ניל פרגוסון, הוא אחד מההיסטוריונים הבולטים כיום בעולם, וב-2004 הוכתר בתור אחד מהאנשים המשפיעים בעולם על ידי טיים ב-2004. ספרו "עלייתו של הכסף", יצא בעברית ב-2011. ב-2011 הוא הוציא באנגלית את ספרו השני, "ציוויליזציה, המערב וכל השאר", שכעת רואה אור גם בעברית בהוצאת "עם עובד". בספרו הוא מנסה להתמודד עם השאלה שמעסיקה לא מעט היסטוריונים […]

 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • Google Bookmarks