הכלנית האפוקליפטית

הכלנית נזכרת במקרא, כאשר ישעיהו מכנה אותה "נעמנים" בפרק י"ז. עקב היותו של נעמן הכינוי לאדוניס, והעובדה שפולחן אדוניס היה כרוך בהערצת כלניות – שצמחו כביכול מדמו של האל המת והקם לתחיה, ההנחה היא שישעיהו לועג לפולחן הפניקי, שאומץ על ידי הארמים ועל ידי הזונים מעם ישראל. אלא שהרפרנס של ישעיהו לכלנית הוא כפול ומכופל. […]

  • Facebook
  • Twitter
  • email
  • Google Bookmarks