Oby Onyioha – Enjoy your life (1981)

גם אתם חשבתם שמדובר בהפקה של נייל רוג'רס? אז טעות בידיכם. הקטע הזה נעשה בניגריה, על ידי ניגרים, לגמרי. בשנות השמונים מסתבר שהיתה שם סצנה לא ידועה של דיסקו, שונה לגמרי מהרוח האפרוצנטרית של פלה קוטי, נשמעת כמה שיותר אמריקאית, כמה שיותר פאנק וכמה שפחות אפרוביט. אוסף שלם של קטעי דיסקו מהתקופה יוצאת עכשיו בחברת soundway באוסף תחת השם "Doing It In Lagos: Boogie Pop & Disco In 1980s Nigeria", שמספר על הסצנה הזאת, אמניה והרקע החברתי והפוליטי שלה.

  • Facebook
  • Twitter
  • email
  • Google Bookmarks