by Negus of Pop

Culture Agent

הגיבור הלא מושר

ספרו של אירנאוס הקדוש "נגד ההרֶזיות" הוא אחד מהמקורות הראשונים שמציינים לגנאי את "הבשורה על פי יהודה איש קריות", שהיה, מסתבר, גיבורן של כמה כתות גנוסטיות אנטינומיסטיות. אחת מהן, אותה הוא מציין, היא כת בשם "הקיניטים" שקרויים על שם קין. מדובר בכת שהעריצה את אויבי ה' בתנ"ך משום שראתה בהם כצדיקים המעונים שסבלו מעוצם ידו הזדוני של הדמיורגוס הרשע. משרתי ה' נחשבו כנציגי הרוע עלי אדמות משום שדגלו במוסר המעוות שלו, מוסר אשר שונא את הדעת. הנחש, שניסה לגלות לאדם אותה, נענש על ידי האל שאסר אותה. קין, שהיה קורבנו הראשון של נקמנותו של הדמיורגוס הוא אבי אבות בן האדם האומלל שניסה להשתוקק אל הגאולה ונענש ; קין, טענו, הוא הגיבור הטרגי של סיפור קין והבל, הריגתו את הבל שהוא בחיר האל היתה שיבוש התוכנית האלוהית (הזדונית) מתוך כוונה לגאול את האדם – אלוהים נקם בו בצורה אכזרית למדי. אם עד אז האדם ובניו נאלצו לעבוד את האדמה בזעת אפיהם, אבל להניב ממנה משהו, וקין הגשים את ייעודו של בן האדם ועבד אדמה, מעתה האדמה קוללה בעבורו ולא הוסיפה תת כוחה לו. כלומר, קין גורש גם מהארץ העליונה (גן עדן) וגם מהארץ התחתונה (האדמה) – הוא למעשה מוצא את עצמו נע ונד, ללא אפשרות לייסד בניין ובית. וזו בדיוק הכוונה. כפי שציינתי, האידאל הגנוסטי הוא הקמת בית, בית חדש על יסודותיו של הבית הישן, בית האלוהים האטום. הווה אומר, האידאל הגנוסטי הוא לנתץ את הקירות של הבית התחום על מנת להרחיב את גבולותיו של הבית עד האינסוף, ולהכניס את העולם כולו אל מתחם אחד.

כשאנחנו משתמשים בדימוי האור, אור האמת שנמצא בתוך הבית אותו מנסה הגנוסטיקן לגלות, קירות הבית חוסמים את האור מלצאת אל העולם – ברגע שהגדרות האלה ייפרצו, האור ידלוף החוצה וימלא את העולם מקצה העולם ועד קצהו, בהיות גבולות העולם (שלמעשה אם הם נמצאים באינסוף עצמו, הרי שלמעשה לעולם אין גבול) גדרות חדשים, הופך העולם כולו לבית אחד גדול, מלא אור שהיה גנוז טרם ביאת אותו המשיח. מכאן שהמשיח עצמו מגיע, עת המחיצות יורדות והארץ מלאה דעה. האור, הוא אותה הידיעה הנסתרת, שמי שתוחם אותה בתוך הבית במגמה לחסום אותה מההמונים הוא הרשע, אותו אחד שמודע לכך שאם ההמונים ייחשפו לאמת הוא יאבד את השלטון שלו, הלא הוא הממסד הדתי ואלוהיו. המלחמה הגנוסטית היא מלחמה על דמוקרטיזציית הידע, והיא שואפת לבנות בית כלל-עולמי על מנת להפוך את האמת, "האל הטוב", ל"מלך על כל הארץ". ואת הבית הזה, שיכול היה קין לבנות, מנע ממנו הדמיורגוס הרשע כשקילל אותו בנדודים. וזאת משום שהרג את אחיו, את הבל. אלא שאם נמשיך לנבור בעולם הסמלים הנסתר של ספר בראשית נוכל לשים לב לעובדה הבאה: מאחר שקין קולל, והבל מת, זרע האדם נותר נבוך משום שלא יכול היה לעבוד את האדמה כפי שנועד אליו – על כן נולד מאוחר יותר שת, כך מספר ספר בראשית. תחת הבל, כי הרגו קין. כביכול. למה לא תחת קין כי הוא קולל? ועוד: שת הוא הרי אבי אנוש, ממנו גם יצא נח, בסופו של דבר. כתות גנוסטיות אחרות ראו בשת מבורך משום שהוא היחיד שנולד לאחר האכילה מעץ הדעת, אבל עליהם תשאל השאלה הבאה, כביכול מצד הקיניטים: הלא שת נולד תחת הבל, בחיר האל הרשע, הלא מזרעו יצא נח שמצא חן בעיני אותו האל. הרי קין היה נציג הטוב, וקולל, זרעו לא שרד את המבול, ועל כן בחטא יסודם של בני אנוש?

על מנת לפתור את הקושיה הזאת אשוב אל מיודענו ישראל קנוהל, שממנו שאלתי את ההנחה שהיתה קיימת דת משה קדמונית. זו, הנחתי, היתה למעשה אבטיפוס גנוסטי ששאף לאיחוד עם האל בעזרת ידע נסתר ואקסטזה. כלומר, הטענה שחיי המעשה היו זרים לתורת משה המקורית, והתווספו אליה לאחר מעשה באופן מלאכותי על מנת לסלף את ייחודו של האל הטרנסצנדנטי בעיקרו, ולתת לו אופי אימננטי – ובתוך כך: א. לעשות פופולריזציה של הדת, ב. להכניס אליה יסודות פגניים, ג. ואת זה הוא לא טוען, לסלף את המסר המקורי מטעמים לא מהוגנים וכתוצאה מכך ליצור את החיץ בין היודעים לשאינם יודעים, בין האליטה המיסטית לבין ההמונים שמושמעו לא לדרוש במופלא מהם ולהותיר את סתרי התורה רק לאלה המיוחסים. ספרו של קנוהל מ-2007, "גבולות המהפכה המקראית", כולל נספח קט שטוען שאם מקלפים את השכבות הנוספות של פרק ה' בספר בראשית, ניתן לראות מקור (שהוא מתאר כמקור J, היהודאי) שנותן דווקא לקין את הקרדיט כאבי האנושות מחד, ואבי התרבות האנושית מאידך. על פי מקור זה, שושלת קין מקבילה לשושלת שת שאינה אלא פיקטיבית ומלאכותית, על פי מקור זה אם קין אכן חטא, הרי שחטאו שימש דווקא ככלי שרת בידי האנושות והתפתחותה, כלומר הרע משרת את הטוב, ומכאן (ואת זה הוא לא טוען) מדובר בתפיסה מוניסטית – הרע אינו ישות בפני עצמה, אלא אחד ממסובבי הטוב.

תפיסה זו, אני טוען, היא התפיסה הגנוסטית. לא תפיסה דואליסטית של טוב ורע, אלא תפיסה מוניסטית של טוב שנמצא אי שם ורע שנוצר באופן מלאכותי על מנת למנוע את האחדת הטוב. ברגע שייחשף שורשו הטוב של הרע, ברגע שתיחשף העובדה שהרע אינו אלא כלי בידי הטוב, תתגלה האמת כי העולם הוא טוב ביסודו. מסקנה זו כמובן מנוגדת לתפיסת הגנוסיס המקורית, ותואמת יותר את התפיסה הקבלית. מכאן אני יוצא בקביעה: הקבלה ובעיקר הענף הגנוסטי בה, שממנו יוצא חוטר אנטינומיסטי, הוא דת משה המקורית. גם אותי קביעה זו מעט מקוממת או מעוררת חלחלה, בשני מובנים: א. התורה השבתאית, היא תורת גאולה מסיבה זו, היא מחזירה עטרה ליושנה ומבטלת את המצוות מסיבה זו, תורת הגאולה היא אנטינומיסטית (או לפחות א-נומיסטית) ; ב. מדובר בקריאה חתרנית בקבלה, מסתבר שהקבלה, בדיוק כפי שאני מתאר את התורה, היא קוד דו-פרצופי שרק יחידי סגולה מסוגלים לקרוא אותוו בייעודו "המקורי", ההפוך והקונספירטיבי.

קנוהל מסמן את שירת למך מזרע קין כזו שאמורה לבוא בסמוך לאמרתו של למך מזרע שת, כלומר לאחר שלמך הרג איש לפצעו וילד לחבורתו, הוא נעצב אל ליבו, או לאו דווקא נעצב אל ליבו, אלא נזכר בקללת קין על אודות האדמה הארורה. לכשנולד בנו נח, קרא לו כך לשם נחמה על קללה זו. נח, לפיכך, היה בנו הרביעי של למך משושלת קין שעבר באופן מלאכותי אל שושלת שת, משום שקין על פי התפיסה של בעל השכבה המאוחרת יותר הוא נציג הרוע שמעכב את התפתחות הגזע האנושי. קנוהל ורבים אחרים מציינים את קין וצאצאיו כאנשי הרוח והטכנולוגיה הראשונים (ומעתה אתייחס אל "הידע הנסתר", כאל הטכנולוגיה מתוך טענה שאני חוזר עליה מפעם לפעם: הטכנולוגיה היא למעשה הידע האלוהי שידיעתו תביא לגאולת העולם). קין בנה עיר כשם בנו חנוך שמהווה מרכז טכנולוגי ראשון, קין עצמו נקרא על שם המתכת שמסמלת טכנולוגיה, שלושת בניו של למך עסקו כולם במדעים – חקלאות ומרעה, מוסיקה וחרושת. מעניין אגב לשאול מדוע יבל היה אבי יושב אוהל ומקנה אם הבל היה רועה צאן לפניו, או שמא מדוע יבל ייסד את החקלאות אם קין אבי היה עובד אדמה לפניו. בכל אופן, קין וזרעו מסמנים את תחילת הציוויליזציה, ולא שת וזרעו שעל פי המקרא מסמנים את מדעי הרוח ("אז הוחל לקרוא בשם ה'" וגם חנוך בן ירד, שנחשב מי שהנחיל לבני האדם את הכתב).

ניתן לשים לב להקבלה השמית בין בניו של קין לבין בניו של שת בכדי לאשש את ההשערה ששושלת שת היא פיקטיבית ונועדה כדי לייצג את התפיסה שהרוע לא משרת את התפתחות האדם, אלא דווקא מביא עליו אסונות כמו המבול (משום שכל יצר מחשבות ליבו של האדם רק רע כל היום). כלומר, בהקבלה זו שאציג מיד, אטען שהשכבה המקורית המוניסטית טוענת שאם אכן המבול נמצא במקומו, הוא לא בא כדי להוות עונש אלא דווקא שכר, או חותם שלמות על האנושות שהצליחה לייצב את עצמה בכל שלושת ענפי הציוויליזציה: חקלאות, מדעי הרוח (מוסיקה) ותעשיה (חרושת מתכת).

חנוך בן קין שעל שמו נוסד מרכז הטכנולוגיה והתרבות (זו ההגדרה הסוציולוגית של עיר) מקביל לחנוך בן ירד, שנחשב במיסטיקה היהודית כמלאך או כראשון בני האדם שהיה בקשר ישיר עם אלוהיו. על פי הספרים החיצוניים (ספר היובלים) נחשב אפילו הוא מי שייסד את הכהונה, ולמעשה הוריש לעם ישראל בסופו של דבר את הידע האלוהי. מדובר לא בחנוך מזרע שת אלא דווקא בבנו הישיר של קין. ירד אביו של חנוך, מזוהה עם עירד בנו של חנוך בן קין, שבעל השכבה המאוחרת החליף על מנת לערער את השושלת המקורית, כנראה. דבר זהה הוא עשה עם מהללאל אבי ירד, שאינו אלא מחויאל בנו של עירד (ה' ו-ח' מתחלפות משום גרוניותם). מתושאל הינו מתושלח, בנו של חנוך מזרע שת ומי שנחשב גם הוא כאחד מהצדיקים היחידים מאותו הדור (המבול נדחה בשבוע בגלל מותו), ושניהם אבותיהם של למך, אחרון האבות למעשה, שבניו השמיניים בשושלת נפגשים עם "סוף העולם". אלא שבמקרה של נח מדובר בחורבן ובמקרה של שלושת בניו של למך מזרע קין, על פי הלך המחשבה שלנו מדובר דווקא בגאולה, גאולת המדע. בסכמה המפורטת למטה נוכל לראות כי במקום שחנוך יהיה סמוך לקין (מס' 2), הוא הופך להיות סמוך ללמך (מס' 2 מהסוף), כאשר מס' 3 ו-4 באים אחריו במקרה של קין ולפניו במקרה של שת. כאילו כדי לרמוז על ירידת הדורות במקרה של שת, בדרך לחורבן, ועליית הדורות מנגד, במקרה של קין. בנוסף לאלה, יש לציין את קין שהוא המקבילה של קינן, ובכך למעשה השלמנו את ההקבלה המושלמת בין שתי השושלות, מפני שאנוש אמור להקביל לאדם מבחינה לשונית.

שושלת שת: אדם -> שת -> אנוש(1) -> קינן(2) -> מהללאל(3) -> ירד(4) -> חנוך(5) -> מתושלח(6) -> למך(7) -> נח(8). לעומת שושלת קין: אדם(1) -> קין(2) -> חנוך(5) -> עירד(4) -> מחויאל(3) -> מתושאל(6) -> למך(7) -> יבל/יובל/תובל-קין(8)

על מנת להשלים את הנראטיב הגנוסטי, ולמעשה לסכם, נוכל להביט שוב בניתוח הפילולוגי של השמות קין והבל: קין נקרא על שם המתכת (בעברית מקראית: קין) שסימלה את הטכנולוגיה והחכמה, הבל נקרא על שם רעות הרוח (בעברית מקראית: הבל) והבערות. אלוהים שקיבל את מנחתו של הבל העדיף את הבערות (כי הוא ידע שבעזרת החכמה האדם יוכל לאיים ההגמוניה שלו), וברוב חוצפתו-כביכול קילל את החכמה שגברה על הבערות בנדודים, על מנת שלא תוכל להקים "בית". מדובר אם כך במשל שמהווה המשך ישיר לסיפור על הנחש בגן עדן, גם שם אלוהים העדיף את הבערות על פני הדעת, וקילל את מי שאחז בחכמה, הלא הוא הנחש שמסמל את הידיעה האסורה. אפשר להמשיך ולראות שהגבורה של החכמה על פני הבערות מתוארת כמקבילה להרג, כלומר האקט של השבתת הבערות הוא "הריגה" (כלומר: האידאל של התודעה הוא המוות, ואם משפיעים חכמה על בערים למעשה "הורגים אותם"). שירת למך, אם כך, אינה הבעת צער אלא דווקא שמחה. למך מכריז בפני נשותיו כי הרג איש ולכן יוקם פי כמה וכמה מקין. במעשהו זה הוא מביע סיפוק מכך שכמו קין אביו הזקן ש"הרג" את הבערות של הבל, גם הוא הרג אותה אבל פי כמה וכמה, מפני שכל אחד משלושת בניו הגיע למיצוי הידע שלו. מעניין אגב לראות שקימתו של קין עד לדורם של בני למך, היא בדיוק שבעה דורות.

תגובה אחת על 'הגיבור הלא מושר'

 1. מאוד מעניין.
  לגבי קין כדאי לציין שהסופר המפורסם לורד ביירון כעתב עליו מחזה מפורסם בשם "קיין" שבו תואר קין בצוןרה הגנוסטית כמחפש אחר ידע שנשלל מימנו בידי האל הדורסני והמגלה בחיפוש עולמות שהושמדו והוסתרו בייד האל.
  המחזה תורגם לעברית במה שנחשב בזמנו כתרגום מופת בידי דוד פרישמן .
  ואפשר למצוא אותו בפרוייקט בן יהודה כאן
  http://benyehuda.org/frischmann/cain.html
  ביירון כתב מחזה נוסף מסוג זה בשם "שמים וארץ" שמתאר את סיפור המפגש בין המלאכים המורדים ובנות האדם בצורה חתרנית .ושוב המחזה תורגם בידי דוד פרישמן שהיה ביחד עם ברדיצ'בסקי אחד ממכניסי הרעיונות גנוסטיים -ניצשאניים חתרניים לספרות העברית.
  ראו עוד על פרישמן
  דור המדבר של דוד פרישמן
  http://www.notes.co.il/eshed/36745.asp
  לורד בירון עצמו כמובן הפך מאז לאב טפוס של הגיבור הגנוסטי הנלחם בכוחות האל הלא הוא הערפד שהתגלגל בדמותם של דרקרולה וגיבוריה של אן רייס ואחרים. אם נרצה זהו גלגול של קין כפי שתואר בידי לורד בירון ולפניו הגנוסטיקנים.
  ופרט מעניין :יצחק חיותמן שהרצה לארחונה באירוע שבו השתתף גם בעל האתר אבי לבקוביץ' בכבודו ובעצמו , כתב ספר שלם על הבשורה על פי יהודה איש קקריות שבו יהודה מוצג בצורה חיובית.
  ראו כאן
  Truth about Judas – Mysteries of the Judas Code Revealed
  http://www.truthaboutjudas.com/main/content/view/15/29/
  כנראה שאין מקריות בעולם…

  אהבתי

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: