Dead

Dead

אני יודע שיאמרו שאני נודניק פרובינציאלי אבל אחרי חושבין אני מגיע שוב ושוב למסקנה שהתלונה שלי מהמוצדקות. ההתנהלות של אלייב פרודקשנס, שארגנו של פסטיבל היינקן מיוזיק קונספרנס היא מתחת לכל ביקורת – הם חצופים, הם רעים, הם מנצלים את זה שהכסף של הקהל בידיים שלהם כדי לשחק איתו. לא מגיע להם שהקהל יכבד אותם, מגיע […]