Frankly

Frankly

לפרנק סינטרה קראו "פרנק", לאלבום הבכורה של איימי וויינהאוס קראו פרנק, לאחד מאבות האומה האמריקאית קראו בנג'מין פרנקלין, אפילו לאפיפיור קוראים פרנסיס (פרנציסקוס). מה האובססיה הזאת של התרבות הפופולרית לשם פרנק? אנו שמים לב לבלבול וחזרתיות בין שמות נשיאי ישראל: אליצפן בן עוזיאל נשיא בני קהת (במדבר ג', ל') ואליצפן בן פרנך נשיא זבולון (שם […]

יקום תרבות

"יקום תרבות" הוא קצת יותר יומרני מסוכן תרבות. וכמובן, החומר האנושי שלו יותר מגובש, עם רזומה יותר גדול ורצינות הרבה יותר גדולה. יקום תרבות הוא היורש של "היקום של אלי אשד" (אחד מהבלוגים הפופולריים ברשת הישראלית בתחום התרבות), אבל הפעם הוא לא רק שלו (הפעם אשד רק עורך) אלא של שלל חבריו – גיורא לשם, […]

Control, I'm Here

Control, I'm Here

הגישה הדתית המונותאיסטית כלפי התאווה, מנגידה בין שליטה לתשוקה. כלומר, המין והתאוות החומריות הם איבוד שליטה על היצרים, הדיאלקטיקה היא שלילית ועל פיה המצב האידאלי שבו יש לאדם שליטה מלאה על יצריו השפלים (כלומר, התאוות) הוא הנזירות. אותה הנגדה בין שליטה למין נכנסה גם לתרבות הפופולרית, מציין תומר פרסיקו, ולראיה: "I'm So Excited" של ה- […]