התאומה

התאומה

רב-תרבותיות היתה מאז ומתמיד הדגש בפסטיבל ישראל, אבל בד"כ כשמדברים עליה, עולות קונוטציות למזרח-מערב, מבלי להתייחס לאחד מחטאיה הגדולים של הציונות – כך שהפעם הפסטיבל יתמקד גם בר-תרבותיות מסוג אחר, מצד אחר, רב-תרבותיות אמיתית וכואבת. תרבות היידיש התמוטטה לפתע באמצע המאה. השואה ולאחריה הטיהורים האתניים של סטלין ב-1952, נתנו אותותיהן בה, והחרמת השימוש הממוסדת של […]