מרטיר

מרטיר

אתם יודעים מהי עמדתי כלפי מייקל ג'קסון. כסמל. מאחר שהכל מתפרש במונחים דתיים, אני רואה את כל הפולמוס על אופיו של מייקל ג'קסון כמלחמת דת. מייקל ג'קסון הוא כמו ישו, התקשורת היא כמו פונטיוס פילאטוס שנתנה את ההוראה לצליבתו. דרך היסורים שעבר ג'קסון עד למותו כללה שני משפטים, באחד הוא הגיע להסכם מחוץ לכותלי בית […]

הגיבור הלא מושר

הגיבור הלא מושר

ספרו של אירנאוס הקדוש "נגד ההרֶזיות" הוא אחד מהמקורות הראשונים שמציינים לגנאי את "הבשורה על פי יהודה איש קריות", שהיה, מסתבר, גיבורן של כמה כתות גנוסטיות אנטינומיסטיות. אחת מהן, אותה הוא מציין, היא כת בשם "הקיניטים" שקרויים על שם קין. מדובר בכת שהעריצה את אויבי ה' בתנ"ך משום שראתה בהם כצדיקים המעונים שסבלו מעוצם ידו […]