עשרת הדברות: מנשר נחמדות ויראלי

עשרת הדברות: מנשר נחמדות ויראלי

בספר "קדמוניות המקרא" יש נוסח אחר לעשרת הדברות, שזה דבר נפלא ומוזר. אבל בעיקר בולטת לי בעין העובדה שיש רק תשע דברות, אין את הדיבר "לא תגנוב". המחצית השניה של הדברות, הדברות של "לא", שכאמור "תגנוב" נעדר ממנה – מנומקות בזיקה ליציאת מצרים. "לא תנאף, כי לא נאפו בך אויביך כי יצאת ביד רמה", "לא […]