האלים משתוללים

עשרה עמודים בעיתון, לא צחוק. זה כמה שתופס חיסולו של עבריין צמרת, מישהו שהיה התגלמות הרוע, אויב הצדק. מישהו כזה זוכה ליקר וגדולה, שאפילו אנשים מועילים ממנו לא מקבלים. אנשי שם, ציבור וחברה – הם יקבלו את חמש השורות שלהם אם בכלל, והעבריין הנקלה הזה, שהורשע ברצח ובאלימות וקיבל את גמולו, הוא יקבל פי מאה […]