מר קו

מר קו

כשאדם מתערה בחברה ה"אני" שלו מיטשטש. על מנת למנוע את התחושה של איבוד הייחודיות, האדם עשוי להמנע ממגע עם החברה. מאחר שהדבר הזה בלתי אפשרי, אנשים מתערים בכל זאת עם החברה ומרגישים מדוכאים. ומאחר שקיים אותו הדכאון מצד אחד והדיכוי מצד שני, החברה לא מצליחה להגיע אל המימוש שלה, או יותר נכון היחידים לא מצליחים […]