As One

אנשים הם דמויות בתודעתנו, אם ננקוט בגישה של סוליפסיזם רדיקלי, כלומר רק התודעה שלנו קיימת וכל מה שאנחנו חווים מתייחס אליה, הרי שאנשים שאנחנו מכירים הופכים לחלק מאיתנו כשיש לנו יחס כלשהוא אליהם. הווה אומר, כשאנחנו רואים בהם כניצבים היחס אליהם הוא רופף אך מי שלא ניצב לא קיים בעולם. ברגע שהוא הופך לאיש רקע […]

הכיעור שביופי

תחרות אונליין: כער סלבריטיז יפים. לפעולה הזאת קוראים "detouching", והסלבז מקבלים בעזרתה צלקות, פנסים, פצעונים, שיעור יתר, עור לטאה, שיניים עקומות, עוויתויות וכו'. מה זה מנסה לומר? נסו להבין לבד את המשמעות על מהי אסתטיקה בתרבות המערבית.