ניטשה המרקסיסט

על פי ניטשה, קיים באדם "רצון לעוצמה", להפוך ל"על אדם", אלא שהמוסר הקיים שלהם מעכב מבעדו. האדם שהשתחרר מהמוסר הזה מסוגל להגשים את ייעודו ולהגיע אל תכלית הבריאה. המוסר הזה מגולם בקבוצת ערכים שנקראת "אלוהים", והושרשה בשני מערכים של מוסר שמשמרים אותה ויוצרים אותה בכל פעם מחדש: מוסר האדונים שממצב את מעמדו של מי ששומר […]

מתיחת פנים לניטשה

אחת מהבעיות העיקריות שניצבות בפני מתרגם של ספר כלשהוא היא הבחירה בין נאמנות לתוכן לבין נאמנות לצורה. הבעיה הופכת משמעותית במיוחד בגרמנית, במיוחד מפרוזה, ובמיוחד בטקסט שנכתב בכוונה תחילה בערפול על מנת לאתגר את הקורא – אלגורי, אמורפי, פארודי וחידתי. כזה הוא הטקסט של "כה אמר זרתוסטרא", שעבודת התרגום שלו מאתגרת ולו בשל העובדה שהיא […]