פסקול

פסקול

באחת ה"פינות" החוזרות במגזין של השרת העיוור מנסים כותבים ליצור פסקול מן המוכן לספרים אהובים עליהם. אפשר לומר שהחיבור בין מוזיקה למדיומים אחרים הוא מובן מאליו, והשימוש בשירים מוכרים מאפשר ליוצר להניח עוד מסרים ביצירתו שלו, על ידי פנייה עקיפה לחוויות האישיות שלנו ופנייה ישירה יותר לרשמים האסתטיים שלנו. שימוש בציטוטים מאפשר גם לקשר בין […]