Seed Transmitter

התפיסה של הפמיניסטיות את האישה כאובייקט, והמחאה כנגד כך, הן דפוסי מחשבה מקובעים. לגברים יש כבוד לנשים, ומשום כך הם סוגדים להן. גם אם הנשים הן אובייקט, לא מדובר בזלזול בכבוד האישה. הגבר זקוק לה כחלק מהגדרתו, מפני שבלעדיה הוא לא יוכל לקרוא לעצמו גבר. גבר בלי אישה זה כמו נגר בלי פטיש, הוא לא […]

לא אחראים

מחקר באנגליה מראה כי בניגוד לציפיות, דווקא המבוגרים יותר, בני 30-40, הם אלה שנוטים לעשות סקס לא בטוח יותר מאשר בני הנוער. וליתר דיוק, בני נוער עושים מין בטוח (קונדום בפעם הראשונה) יותר מאשר המבוגרים. 69% בקרב בני 16-19, לעומת 38% מהגברים ורק 29% מהנשים בגילאי 35-44.