מעכשיו אל תאמרו חילונים, אלא מסורתיים-חילונים

מעכשיו אל תאמרו חילונים, אלא מסורתיים-חילונים

מקובל לחשוב, או לפחות מתחיל להיות מקובל לחשוב, שהחוויה הרוחנית עוברת תהליך דיאלקטי. בראשית היא היתה תיאוצנטרית, כלומר אלוהים היה במרכז, וכולנו חיינו את חיינו יחסית אליו. לאחר מכן, ברנסנס והלאה, חיינו הפכו אנתרופוצנטריים, האדם היה במרכז ואלוהים הלך ויצא מהתמונה. כיום, אלוהים שב לתמונה אבל הגדרת האלוהים ונוכחותו מתאפיינת במונחים ארציים יותר, כך ששוב […]

ראש יהודי

ראש יהודי

למילים "בראש גלוי" יש כפל משמעות. המשמעות הראשונה היא "בריש גלי", כלומר בגאון, בפרהסיה. המשמעות השניה היא ללא כיסוי ראש. כפל הלשון במקרה הזה משמעו ללכת כחילוני בלי להתבייש. הסיבה של החילוני להתבייש, כביכול, היא בשל התשובה שהוא אמור לענות בשאלה מה יהודי בו. הוא אמור להתגונן מפני חיצי היהדות האורתודוכסית שפוסלת את החילונות שלו. […]