היהודים המציאו את האנטישמיות

היהודים המציאו את האנטישמיות

במסורת היהודית קיים מיתוס ועל פיו הלכה בידוע שעשו שונא ליעקב, כלומר זהו מין חוק טבע שהיהודי יהיה תמיד שנוא, ואם מפגינים כלפיו אהדה מן הסתם מדובר בשקר, או בטעות, או בנס. אפילו כשעשו נישק את יעקב, כשהם השלימו כביכול, הוא לא באמת נישק אותו – הוא הרי רצה לנשוך אותו ובכה כי נשברו לו […]