CO2 הורג?

ארגון כלשהוא לאיכות הסביבה מציג דיאגרמה בזמן אמת של פליטת הפחמן הדו חמצני לאטמוספירה לעומת הילודה והתמותה בעולם. במדינות שפולטות פחות גזים, יש ילודה גבוהה יותר. אני לא מבין מה הרעיון, מפני שבמדינות האלה יש גם תמותה גבוהה יותר. האם הכוונה היא שהמדינות המתועשות מזהמות את האוויר של המדינות המתפתחות, וגורמות למקרי המוות שם? לא […]