עבודה טובה

עבודה טובה

הפעולה איתה ברא אלוהים את העולה היא "עשיה". ההכרזה על אותה עשיה נאמרה בבראשית בלשון "ברא". נאמר "בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ" ביום הראשון, וביום השני נאמר "ויעש ה' אלוהים את הרקיע". לעומת זאת כשאלוהים רצה לברוא את האדם ההכרזה היתה בלשון "עשיה" והביצוע בלשון "בריאה". נאמר "נעשה אדם בצלמנו כדמותנו", ואחר כך […]