שלא עשני גוי

הברכה "שלא עשני גוי" היא מין תסמונת שטוקהולם, הקורבן מזדהה עם השובה שלו – היהודי בתפקיד הזה הוא כמו הנשים של גואל רצון, שאוהבות אותו למרות שהוא משעבד אותן. הברכה למעשה מתכוונת לומר שגוי פטור ממצוות ויהודי חייב, מצוות נתפסות בתור פרס ולכן אומרים בעצם תודה לאלוהים שחייב את היהודים במצוות, כי אם היה עושה […]