שמירת הברית כאקט אנרכיסטי

המוטיבציה לעשות ברית מילה היא "אנרכיסטית". כלומר, מבחינת היהודים אין תוקף למלכות בשר ודם ולחוק באופן כללי אלא רק ל"חוק הטבעי", ל"מלכות שמיים". ברית המילה מהווה הסרה של עוד לבנה מהחומה. יסודות האנרכיזם הפוליטי נמצאים ביהדות וביתר שאת בנצרות המוקדמת. האנרכיזם הנוצרי מיסודו של לב טולסטוי מנסה לשחזר את הרוח הזו. חוקרי החסידות המוקדמים (מרטין […]