עבודה טובה

עבודה טובה

הפעולה איתה ברא אלוהים את העולה היא "עשיה". ההכרזה על אותה עשיה נאמרה בבראשית בלשון "ברא". נאמר "בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ" ביום הראשון, וביום השני נאמר "ויעש ה' אלוהים את הרקיע". לעומת זאת כשאלוהים רצה לברוא את האדם ההכרזה היתה בלשון "עשיה" והביצוע בלשון "בריאה". נאמר "נעשה אדם בצלמנו כדמותנו", ואחר כך […]

Just Do It!

Just Do It!

כשאלוהים סיים לברוא את העולם, כתוב "ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות" אנו רואים שלוש פעמים שהפועל ע.ש.ה כתוב בהקשר של הבריאה ובהקשר של השבת. במלאכת בניית המקדש כתוב 39 פעם […]

FPGA

תוך שאני צורב את הרכיב הניתן-לתכנות שבידי, אני מהרהר בבריאת הגולם. עץ השעונים מתפקד עבור הבריאה שלי כלב. כשאני רוצה להשכיב אותו לישון אני מכניס אותו למצב "איידל". "ריסט" יעורר אותו, בעזרת פסוקי קוד קדושים. אפח באפיו נשמת חיים ואומר: "סטארט". יחי הגולם!

אנדרו-טכנו

אנדרו-טכנו

היום הרציתי במוזיאון התנ"ך על הקשר בין יצירה לתכנות, או בין מאגיה לטכנולוגיה, או יותר נכון בין גנוסיס לחשיבה מודרנית חילונית. במסגרת הרצאה של שעה ורבע שהוקלטה ומובאת כאן (להורדה) אני מדבר על שני המוטיבים הסיפוריים העיקריים שיש לטענתי בתנ"ך, ויש ביניהם מתח: א. ההטפה לעלות מארץ מצרים הארצית אל ארץ ישראל השמיימית, כלומר להתעלות […]