Love Repeater

כשדיברנו על עולם הסמלים המיסטי דיברנו על ה"בית" כעל משכנה של האמת. דיברנו על הקירות שהממסד שם, ועל איך שהתרבות הפופולרית מבקשת להפיל אותם. כשעשינו את האנלוגיה לתרבות המועדונים קראנו למוסיקה האלקטרונית "בית", כך הסברנו את קיומן של מסיבות האסיד בטבע מתוך נסיון להוציא את האמת המוסיקלית שנקראת האוס אל החוץ באקט סמלי. בהקשר של […]