אונס הפרטיות

אונס הפרטיות

הבעיה העיקרית של מדעי החברה היא נקודת המוצא שלהם שמניחה שהאדם הוא אגואיסט. ההנחה שאדם אגואיסט טוענת שמדובר בטבע, ולא בנורמה, ולמעשה לא מתחשבת בכלל באפשרות שאם יחנכו אנשים להתנהג אחרת הם יפסיקו לדאוג רק לעצמם. הסיבה העיקרית של מדעני החברה לטעון כך היא פרדוקס "הטרגדיה של ההמון" – אם כולם יהיו אלטרואיסטים, האגואיסט ינצל […]