by Negus of Pop

Culture Agent

  • קנופלר, עם ק

    לפעמים נראה שמרק קנופלר ניסה בתחילת דרכו לעשות את הכל בשביל להידמות לבוב דילן. לעיתים הלחנים שלו היו דילניים להפליא, לפעמים אפילו הקול שלו הזכיר את דילן. מן הסתם, זו היתה ההשראה שלו במה שנקרא "אנטי-קול" – כלומר זמר בלי קול. אפשר כמובן להסתכל על זה אחרת, קנופלר ניסה להידמות אז לאריק קלפטון, אותה נגינה, […]

    Read more