איך בונים מכונת טיורינג מלגו?

לרגל יום השנה ה-100 להולדתו של אלן טיורינג שהניח את היסודות למדעי המחשב, יום שיחול ב-23.6, בנו שני הולנדים מכונת טיורינג, מודל אבטיפוסי של מעבד מחשב, ועשו על זה סרטון דוקומנטרי