הגן היהודי

היהודים הם אמנם לאום ודת. אבל לפני הכל, הם גזע. קוראים לזה "אנדוגמיה", נישואים בתוך קבוצה חברתית, שגרמו לכך שמבחינה גנטית יש דמיון רב בין כל מרכיבי ה-DNA של יהודים. מה שגורם ל- מחלות ייחודיות, דמיון חיצוני, מרכיבי אישיות וגם: אינטליגנציה. כך טוען ספר חדש ומעורר מחלוקת בשם "מורשת: היסטוריה גנטית של העם היהודי" שכתב […]