FPGA

תוך שאני צורב את הרכיב הניתן-לתכנות שבידי, אני מהרהר בבריאת הגולם. עץ השעונים מתפקד עבור הבריאה שלי כלב. כשאני רוצה להשכיב אותו לישון אני מכניס אותו למצב "איידל". "ריסט" יעורר אותו, בעזרת פסוקי קוד קדושים. אפח באפיו נשמת חיים ואומר: "סטארט". יחי הגולם!

אנדרו-טכנו

היום הרציתי במוזיאון התנ"ך על הקשר בין יצירה לתכנות, או בין מאגיה לטכנולוגיה, או יותר נכון בין גנוסיס לחשיבה מודרנית חילונית. במסגרת הרצאה של שעה ורבע שהוקלטה ומובאת כאן (להורדה) אני מדבר על שני המוטיבים הסיפוריים העיקריים שיש לטענתי בתנ"ך, ויש ביניהם מתח: א. ההטפה לעלות מארץ מצרים הארצית אל ארץ ישראל השמיימית, כלומר להתעלות […]