Bah Samba – Here For Now‬‏

בה סמבה הוא הרכב של לייב אקט שעושה מוסיקה בליארית, אלא שבשנות האלפיים מוסיקה בליארית לייב נחשבת לסולפול האוס. זה לעומת הבליארי של שנות השמונים והתשעים ששילבו בין רוק, סול, לאונג' ואסיד ג'ז. באלבום החדש שלהם (מדגם) הם חוזרים דווקא לוייב של אז.