אהבה אקסטרימית

אהבה כרוכה בכאב, מפני שרק ברגע האמת היא יכולה להבחן. רגע האמת הזה הוא עד כמה יכול האוהב המתייסר לסבול, זהו רגע בחירה בין חיים למוות לאהבה. אם הוא מחליט שהוא לא עומד בזה – בחירתו היא מוות. אם הוא מחליט שלמרות הכאב, רק אז הוא מגלה עד כמה האהבה חזקה – בחירתו היא חיים. […]