what is love?

באמת. אין לי מה לומר על צמד ההפקה KNOB והראפר הקשוח שלקחו שיא נפלא במובן אחד והפכו אותו לשיר נפלא במובן האחר והאירוני של הדבר. אני חושב שלכם יהיה יותר מה לומר ממני כי אני כבר אמרתי את הכל באנדרסטייטמנט

  • Facebook
  • Twitter
  • email
  • Google Bookmarks

השאר תגובה