Drawdio

המצאה חדשה מאפשרת להפוך כמעט כל דבר לתרמין. מדובר במעין עפרון שמשמיע צלילים יחסית למרחק מנקודת המוצא, כלומר אם מציירים גובה הצליל יהיה יחסית לכמה רחוק נמצא קצה העפרון. זה מה שמאפשר בעצם לדבר הזה להיות לא רק עפרון אלא כל דבר שנוגעים בו ונמצאים במקום כלשהוא יחסית לנקודת המוצא. כמו לדוגמה אם מציבים את המכשיר בראש זרם מים ונוגעים בזרם בכל מיני מקומות, או פשוט אם שמים את המכשיר על פה של אחת ומנשקים פה אחר. בלינק הזה ניתן למצוא הוראות בניה של המעגל, הוראות נגינה, או פשוט לינק שמאפשר להזמין אחד כזה מוכן.

  • Facebook
  • Twitter
  • email
  • Google Bookmarks

השאר תגובה

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.