better dub

אני נכנס לשוק הרי-אדיטים. הנה משהו שעשיתי עם שתי תיבות מתוך שיר של לות'ר ואנדרוס, "בטר לאב". כל שאר התכנותים והנגינה – שלי. בהשראת ת'יאו פאריש הגאון כמובן. זה ארוך, אז צריך קצת סבלנות. רוצה את דעתכם

  • Facebook
  • Twitter
  • email
  • Google Bookmarks

השאר תגובה