Automatypewriter

מכונת הכתיבה האוטומטית, מקלידה את עצמה בעצמה ויכולה לזהות מה שמוקלד עליה. במילים אחרות, זו מדפסת שיכולה להדפיס ישירות ממה שמוקלד על המחשב. החיבור למחשב נעשה בעזרת חיבור USB, ששולח ומקבל טקסט מהמחשב. בדוגמה הזו המחשב מדפיס את העלילה של המשחק האינטראקטיבי Zork (הקווסטים העתיקים שבהם היה צריך לדמיין את מה שקורה בחדר, ולתקשר בעזרת פקודות בזק של שורה אחת). כאן עוד פרטים

  • Facebook
  • Twitter
  • email
  • Google Bookmarks

השאר תגובה