סמכות

הסמכות מבוססת על נורמה של אמון. בהעדר היכולת לדעת את הכל, אנשים מסתמכים על ידע של אנשים סמכותיים. מדובר לרוב באנשים שנתפסים כחכמים או מקצועניים (שם קוד: מוסמכים). ההכפפה כלפי הסמכות היא מתן אמון באותנטיות של הידע מהמקור הסמכותי. הבעיה עם הסמכותנות היא בעיקר מפני שאין על האותנטיות הזו של המקור המאציל בקרה. מה שהופך את הנושא לפרדוקס: אם על המוסמך תהיה בקרה, מה הופך אותו למוסמך, אם הסמכות שמעליו היא של המסמיך? סיבה נוספת להסתייג מהסמכות: יש אנשים שמעדיפים להסתמך על מקורות סמכותיים לא מתוך אמון שהם מביעים באופן אוטומטי, אלא מתוך עצלות.

  • Facebook
  • Twitter
  • email
  • Google Bookmarks

השאר תגובה

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.