מה זה טוב?

טוב הוא מושג סובייקטיבי ולכן הוא נזיל מאוד. טוב של האחד הוא לא בהכרח טוב של האחר. יש טוב מוחלט אבל ברוב המקרים הטוב הוא יחסי. זהו טוב שלא תמיד יתפרש ככזה. לעיתים הוא יקבל פרשנות סותרת, לעיתים זהו טוב פוגעני. טוב כזה הוא כפוי טובה, הוא פרדוקס. אבל כזה העולם. אנחנו מבקשים טוב, אבל קשה לנו להשיג אותו בצורה המזוקקת שלו. אנחנו מאמינים שהטוב הזה מגיע בצורה הטהורה הזו כפרגון, אנחנו מנסים. זו הכוונה, ונבקש להבהיר שכך היתה, במקרה שפקששנו. נשמח לדעת שזה קורה לנו מעט.

  • Facebook
  • Twitter
  • email
  • Google Bookmarks

השאר תגובה

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.