אוטופיה, פוטוריזם והקשר ביניהם

חלק א' של המאמר "תנו למהפכה להתחיל", הוא למעשה הקדמה הכוללת רקע היסטורי ופילוסופי על תרבות המועדונים, תיאור הקווים השווים בין רחבת הריקודים לבין הסייברספייס, והסבר על המעבר בין החשיבה המודרנית לפוסט-מודרנית וההשלכות המעשיות שלו. בין השאר עוסק החלק בתנועת הפוטוריזם ובממשיכיה הניאו-פוטוריסטים, בהקבלה בין P-Funk, קראוט-רוק, אלקטרו ואפרו-ביט, ובמוטיבים העיקריים שבהם עוסקים הז'אנרים הללו.

:: . ::

הפוטוריסטים והפוסט-מודרנים ; התנועה הפוטוריסטית היתה תנועה רעיונית לאורך המאה ה-20, ש"האמינה" במכונות, וראתה את כל הפעולות של המכונה כמטאפורות על צורת הפעולה והמחשבה המכאנית של האדם, לפעמים אפילו כמטאפורות ארוטיות על יחסי הגומלין הבסיסיים ביותר בין בני אדם – סקס. במונחים מכאניים, ראתה את יחסי הגומלין האלה כביטויים של אנרגיה, כח, מהירות וכו`, מה שבאיזה שהוא מקום גרם לה "להעריץ" את הכח והעוצמה הפוטנציאלים של המכונה.

הפוטוריזם הקלאסי באיטליה בעשורים הראשונים של המאה ה-20, היה למעשה אנרכסיטי. הוא שאף להחריב את האמנות המקובלת מהיסוד, כדי לשחרר את התודעה האמנותית מהעבר ולהגדיר אותה מחדש באמות מידה של "היופי החדש", הסגידה לדינמיקה ולמהירות. בראשית שנות השבעים החלה נהירה מחודשת אל הפוטוריזם, כאחת מצורות ההתמודדות של השחורים בארה"ב עם מחסום הגזע. ביחד עם המוטיבים של הסגידה למדע, לטכנולוגיה ולפוטנציאל המכונה, השפעה ישירה של התנועה הפוטוריסטית, שולבו גם רעיונות עתידניים ו"שחורים" (אפרו-צנטריים). במישור המוסיקלי זה התבטא בפאנק החייזרים של ג`ורג` קלינטון וסאן-רא בשנות השבעים, ומאוחר יותר, בשנות השמונים, בהיפ-הופ/אלקטרו של אפריקה במבטה והטכנו של מודל 500.

אבל אם אצלם נקודת המוצא היתה אתנית וחברתית, בגרמניה התפתח במקביל הקראוט-רוק שעסק במוסיקה האלקטרונית בעיקר מההיבט האסתטי והפילוסופי. גם כאן כמו בפוטוריזם, הדגש היה על הסדר שבבלגאן, כלומר על ההרמוניה שברעש, ועל הבחינה המחודשת של מושגים כמו רפטטיביות, רנדומליות, אבסטרקטיות ומינימליזם. אלה עמדו בבסיסה של השקפה אמנותית מודרניסטית שהלכה וצברה דומיננטיות במחצית השניה של המאה העשרים.

בסוף שנות השבעים, ובאופן גובר יותר בשנות השמונים, התעורר השיח הפוסט-מודרני שביקר את המודרניזם בהיבטים שונים – סוציולוגיים, פוליטיים, אסתטיים, פילוסופיים וכלכליים. הביקורת סבבה בעיקר רעיונות כמו קידמה, אידאולוגיה, רדיקליות, לאומיות ואינדיווידואליות. הפוסט-מודרניזם קידם בין השאר רעיונות ניהיליסטיים, אנרכיסטיים, הוליסטיים וקהילתיים, מתוך כוונה "לתקן" את המציאות המעוותת שיצר המודרניזם, לטענתם. רעיונות אלה ועוד מוצאים ביטוי במוסיקה האלקטרונית ובתרבות שאימצה אותה.

:: . ::

האידאולוגיה הניאו-פוטוריסטית ; צורת מחשבה ניאו-פוטוריסטית היא דטרמיניסטית בעיקרה. בבסיסה הטענה שהחיים הם דיכוטומיים ובינאריים – קיימות רק שתי אפשרויות, אין מצב שלישי של ביניהן. כל אפשרות שביניהן נאמדת בצורה יחסית, כלומר לאיזה כיוון הוא נוטה יותר. האפשרויות הן: 1 לוגי (כן, טוב, חיובי) ו-0 לוגי (לא, רע, שלילי). קיימים קווי השקה רבים למחשבה הזאת עם החשמל, האלקטרוניקה הדיגיטלית ובעיקר לוגיקת המיתוג (לא סתם המוסיקה נקראת "אלקטרונית"). מאחורי שתי המחשבות עומדת ההנחה שהעולם הוא מרחב בדיד, והטרמינולוגיה של שתיהן כוללת מונחים מעולם השליטה. במילים אחרות, בכל יחסי גומלין קיימים רק שני מצבים: שולט ונשלט – שם המשחק הוא כאמור שליטה, והשאיפה היא להדדיות בין השולט לנשלט.

הדדיות היא מציאות שבה קיימת הרמוניה בין השולט לנשלט, ולשם קבלה שלה קיימת הבנה ולגיטימיות של יחסי השליטה. השולט שולט בנשלט ובאותה העת נשלט על ידיו, הנשלט מסכים להשלט על ידי השולט, והשולט מסכים להשלט בחזרה על ידי הנשלט. קיימת תלות הדדית בין השולט לנשלט שמתבססת על יחסי שליטה נגדיים, מה שאומר שעל ידי שליטת השולט בנשלט, גם שליטת הנשלט בשולט. השולט הוא הנשלט והנשלט הוא השולט. הלוגיקה עצמה אולי קשה לניסוח, אבל אנלוגיה פשוטה יכולה להדגים זאת בקלות: יחסי אהבה המקיימים תלות הדדית בין האוהב לנאהב, שניהם אוהבים ושניהם נאהבים, שניהם מעוניינים באופי הקשר הזה ובהמשכיות שלו. להיות נאהב הוא לשלוט, לאהוב הוא להיות נשלט.

מה משמעותו של ניסוח זה של יחסים אנושיים? משמעות פסימית משהו, שמניחה כי הריגושים של האדם הם מכאניים, ההתנהגות שלו היא צפויה מפני שהוא בסך הכל מכונה. במקרה של תקלה בגוף הרופא הוא טכנאי, במקרה של תקלה בנפש הפסיכיאטר הוא הטכנאי. אם בידי האדם האמצעים הנכונים, הוא יכול להגיע להישג מסוים שכל אחד שהיו לו את האמצעים האלה יכול להגיע אליהם, כל מה שאדם חושב, חשב אותו מישהו כנראה לפניו, כל תקלה בבן-אדם קרתה כבר פעם ובמידה ואובחנה היא גם ניתנת לתיקון (בגוף: מחלות ורפואות, בנפש: פסיכוזות ומחלות נפש), האדם כבשר ודם הוא אפס כי נשללת ממנו הבחירה החופשית, ובכך יתרון המכונה על האדם, היא פחות מוגבלת ממנו.

:: . ::

אוטופיה בגלובאל-קלאבינג ; הרוחות האוטופיות נשבו בזמנים שונים בעידן המודרני, כל רוח כזו עיצבה יותר את התודעה הפוסט-מודרנית שהתפרצה בסביבות שנות השמונים. רוחות אוטופיות נשבו בוודסטוק, בסטונוול, במהומות הסטודנטים במאי 1968, בתנועת הפאנק וכמובן במהומות השחורים בארה"ב, רוחות שהתבטאו בנאומו המפורסם של מרטין לותר קינג "I Have A Dream".

אבל יותר מכל היתה זו "מדינת כלכותה" של פלה קוטי שהשפיעה על תרבות המועדונים, והיוותה את הביטוי האבטיפוסי שלה. קוטי, אקטיביסט פוליטי, הטיף בעד גלובליות על ידי השימוש במוסיקה, כשבדמיונו ראה את המוסיקאים כגורם שישלוט בעולם האוטופי שלו. בתוך כך שלל את ההגמוניה של המוסדות המודרניים והדתיים, שהיוו בעבורו סמל לקולוניאליזם הלבן ולדיכוי האדם השחור. בכדי להתבדל מכל סממן שלהם, סגד קוטי לרופאי אליל וביקש לחזור אל השורשים השבטיים הפגאניים, ולחקות את טקסי ההתעלות הרוחנית שלהם. את מרכזו הרוחני קבע במועדון ההופעות שהקים, אותו כינה ולא בכדי, "המקדש" (Shrine).

תנועת הקלאברים ציירה על אותם קווים רעיון חברתי כולל, ששואף להיתוך כל האוכלוסיות במרחב אוטופי אחד, ולו לרגע. כור ההיתוך המדובר הוא רחבת הריקודים, מקום שבו אין משמעות למי אתה, מה אתה ומאיפה אתה מגיע, מפני שרק האחד שולט והוא הקצב. על רחבת הריקודים אין מקום לקריטריונים חומריים כגון: מעמד, דת, גזע, מין, נטיות מיניות, יופי, עושר וכו', כולם שווים ולכולם יש את הזכות לחגוג מפני שמוסיקה לא יכולה להיות מנוכסת לאף אחד, מוסיקה היא של כולם. במילים אחרות, רעיונות כמו לאומיות, מגדר, גזע ומעמד נשללו. אנשים ממקומות שונים ותרבויות שונות נכללו בקבוצה אחת, שמזדהה כולה עם רעיון שווה, שבו – וכבר תיארנו זאת – המוסיקה הופכת לשפה גלובאלית והשלטון מבוסס עליה, על מי שמנגן אותה ובעיקר על מי שמגיש אותה.

:: . ::

הגלובאל-קלאבינג והסייברספייס ; את הרעיון האוטופי והכלים למימושו אפשר להקיש למרחב מופשט יותר, גם הוא מרחב שבו אין משמעות לתכונות חומריות, גם הוא מרחב אוטופי, גם הוא מרחב שבו רק קריטריון אחד משפיע על המעמד, קריטריון רוחני. במרחב הסייבר, אין משמעות לקריטריונים חומריים כמו מעמד, עושר ויופי, כולם שווים בו כל עוד כולם הם ישויות וירטואליות, הקריטריון היחיד שאומד את חשיבותן הוא יכולת הביטוי שלהם, האינטליגנציה שלהם, והידע שלהם.

הישות הוירטואלית היא אינה אנושית, אלא בעלת תכונות שמאפיינים אותה יותר מכל כמכאנית, מה שמשווה לה אופי פוטוריסטי. היא חושבת בצורה בינארית ומתלבשת בסיבים אופטיים. האדם שעומד מאחוריה "מפעיל" אותה, הוא יכול לבחור בעצמו אם לזנוח אותה, לשכלל אותה או להשבית אותה וכו'. יש לו שליטה מלאה על המכונה שנקראת הדמות הוירטואלית שלו, היא מצייתת לכללים שהוא קבע, ובצורה זו גם ניתן לצפות את ההתנהגות שלה, על פי עיון בקוד הפתוח שלה, שהוא הצהרת הכוונות הזו.

:: . ::

לסיכום: ההקבלה בין קלאבינג לסייבר היא דרך כמה חוטים מקשרים, העיקריים שבהם: פוטוריזם ואוטופיה, כדי לשמר את האפקט צריך לנהוג בהפרדה מוחלטת בין המימד החדש לבין המציאות – ועל כך בהמשך המאמר, בחלקים הבאים.

למיטיבי לכת – האזנה וצפיה הכרחית:

:: . ::

בחזרה לעמוד המאמר ; לחלק הבא

  • Facebook
  • Twitter
  • email
  • Google Bookmarks

השאר תגובה